75 Joer Liberatioun vun der Stad Ettelbréck (22.9.19)