Trakter-Chrëschttour vun der Landjugend - Norden (27.12.21)