Den RTL Jobdag an der Belle-Etoile geet a seng leschte Ronn. Och no engem produktiven Dag ginn et nach eng Rei fräi Plazen, wou vläicht déi eng Pärel nach net dobäi war. D'Sich geet deemno weider, Raphaëlle a Patrick.

27/02/2020 Jobdag 17h10

An den nächste Rendez-vous steet och scho fest. Den 23ten Abrëll ass Léierplazendag an den 11te Juni ass déi zweet Editioun vum Jobdag 2020.