Eigentlech sollt e jo op der Cloche d‘Or sinn, den RTL Jobdag. Mee de Virus huet der grousser Jobfoire e Stréch duerch d‘Rechnung gemaach. Elo an der Covid bedingter Wirtschaftskris ass et awer ëmsou méi wichteg, Leit bei der Jobsich ze hëllefen, dat maache mer dann haut aus dem Studio mam Patrick Greis a mam Raphaëlle Dickes.

22/06/2020 Jobdag (12h10)
RTL