Dat onméiglecht méiglech maachen ass beim Jobdag all Kéiers de Fall. All Dëppen fënnt säin Deckel. Dofir ass et haut net schlecht de Radio e ganzen Dag ze lauschteren fir dass engem déi richteg Plaz net laanscht d'Nues geet.

22/06/2020 Jobdag (14h10)
RTL