Gutt 14.000 Leit sinn op Aarbechtsich, dogéint stinn eng 13.500 fräi Aarbechtsplazen. Um RTL Jodag vermëttele mir haut tëscht Kandidaten a Patronen. Fir keng Zäit ze verléiere, schalte mer direkt an den Jobcenter an d'City Concorde bei de PAtrick Greis an d'Raphaëlle Dickes.

29/09/2022 Jobdag 13h20
RTL
RTL

All d'Informatiounen och nach eng Kéier op jobdag.lu an an enger Stonn siche mer Mataarbechter fir e Garage a LEit déi gär mat Muppe spadséieren.