Den neiste Band an der beléifter Kannerbuch-Serie

Viviane Daman : Kanner, Bicher an e Feier

ISBN 978-99959-37-64-5

Bei Geleeënheet vun der Aweiung vun der Gemengebibliothéik schreiwen a molen d’Schoulkanner Geschichten, déi an engem Buch gedréckt ginn. Dat Buch ka jiddwereen an der neier Bibliothéik ausléinen. Bis e Feier ausbrécht...

48 pages

16,00 €