"Good Girls": Esou heescht der Regisseurin a Schauspillerin Larisa Faber hir nei Theaterproduktioun, déi am Kader vun Esch 2022 leeft.

Si huet sech un en Thema gewot, dat nach ëmmer am 21. Joerhonnert fir vill ethesch Diskussioune suergt. Et geet ëm d'Ofdreiwung bei de Fraen. Wéi d'Ëmfeld drop reagéiert an datt et nach ëmmer en Tabu-Thema ass. Virun allem geet et awer drëm, datt eng Ofdreiwung net onbedéngt muss en traumatescht Erliefnis sinn.

Good Girls baséiert op Interviewe mat Fraen, déi zu Lëtzebuerg, Litauen an England liewen an eng Ofdreiwung hannert sech hunn. D'Theaterstéck presentéiert sech ënnert der Form vun engem Musical, well a Good Girls geet et virun allem ëm Fraen, déi ganz ok si mat hirer Ofdreiwung.

Larisa Faber, Regisseurin an Auteurin: "Et ginn immens vill Leit, déi esou eng Erfarung gemaach hunn a mir héieren am Fong ganz wéineg vun hinnen. An wa mir vun hinnen héieren, dann ass et ëmmer den Discours vun der Tragedie. Datt et eppes ass, wat ee bereit an datt et eppes Schlëmmes ass. Wann ee selwer déi Erfarung gemaach huet an et schwätzt een doriwwer, dann ass et quasi just acceptabel, wann ee gläichzäiteg och seet, datt et schrecklech ass an datt een et bereit. An dat ass awer net d'Erfarung vu ganz ville Leit. Et ass bal nach méi Tabu ze soen: Ech hunn déi Erfarung vun der Ofdreiwung gemaach an ech sinn ok domat."

Wichteg Punkte bei de befrote Frae ware virun allem d'Educatioun an de reliéisen Hannergrond, déi si dovunner ofgehalen hunn, fräi doriwwer ze schwätzen.

Larisa Faber, Regisseurin an Auteurin: "Och wann een intellektuell weess, datt een eng erwuesse Fra ass a Feministin ass, kommen trotzdeem déi Scholdgefiller, ouni et ze wëllen. Duerch dat Gewiicht vun der Gesellschaft, der Educatioun oder der Relioun. Ganz vill Fraen hunn iwwert d'Relioun geschwat."

D'Iddi vu Good Girls ass et, e Gespréich op der Bün ze schafe mat de konkreten Theme vun der Ofdreiwung an der Sexualitéit. Déi 3 Schauspillerinne verkierperen 3 ganz konkret Fraen, déi jeeweils hiert Land representéieren, woubäi de Genre vum Musical ënner anerem dozou déngt, ze dedramatiséieren.

Nora Zrika, Schauspillerin: "Et ass am Fong eng spilleresch Manéier, fir un e schwéiert Thema erunzegoen. Dofir ass fannen ech dat, wat ee seet, ëm sou méi staark. Et stellt ee sech vläicht méi Froen an et ass eben net e Moralapostel."

Good Girl  gëtt vum 8. bis den 11. November am Ariston zu Esch gespillt. An den 10. November ass dann och nom Theaterstéck eng Table Ronde mam Planning Familial.