An Tuerm vun der Mëchelskierch gëtt den Ament geschafft.

Do steet nämlech en aalt Auerwierk, wat zënter 70 Joer net méi a Betrib ass, an elo ausernee geholl an da komplett restauréiert gëtt. Den Comité Alstad huet d'Propos gemaach, fir den Mechanismus an d'Rei ze setzen, an duerno och dem Public zougänglech ze maachen.

D’Aarbechten hunn dës Woch ugefaang. Responsabel fir d’Restauratioun ass den Auremecher Georges Jungbut, dee säin Atelier an der Strooss nieft der Mëchelskierch huet.

D'Auerwierk gouf am Elsass gebaut an 1903 an der Mëchelskierch montéiert.

D'Auerwierk gëtt elo am Tuerm ausernee geholl, d'Stécker kommen da bei de Georges Jungblut an den Atelier. Hei gëtt deen ale Mechanismus gebotzt an dann nees komplett an d'Rei gesat. D'Auerwierk kënnt duerno awer net méi zréck an den Tuerm, ma gëtt bannen an der Kierch direkt riets nieft der Entrée ausgestallt.

Déi ganz Restauratioun wäert ëm déi 25.000 Euro kaschten. Iwwert de Fonds Culturel national hat de Comité Alstad en Appel gemaach fir Donen. Ma och Sites et Monuments an d'Stad Lëtzebuerg hëllefen, fir de Projet ze finanzéieren.