A wéi bei de Futtballspiller ass et och fir vill Museker en Dram, d'Passioun zum Beruff ze maachen.

A wéi bei de Futtballspiller ass et och fir vill Museker en Dram, d'Passioun zum Beruff ze maachen. Dat muss awer net als Museker sinn, et kann een och en Handwierk léieren. Wéi zum Beispill de Beruff vum Luthier, also vum Geiebauer.

Musek ass dem Jean-Pierre Reitz säi Liewen. Zanter den 80er Joren schafft hie mat Geien a Braatschen. D’Iddi fir Luthier ze ginn ass mat engem Kaddo komm. Hie krut deemools eng al Gei geschenkt, déi huet missen an d’Rei gemaach ginn.

Dat huet hien du gemaach, an dat huet inspiréiert. Nom éischte Präis an der Gei, ass dunn d’Instrument zum Beruff ginn. An dee verlaangt vill Ausdauer a Präzisioun. Zum Beispill fir de Chevalet unzepassen. Geien a Bratsche flécken, restauréieren an an d’Rei setze gehéiert alles zur Aarbecht vum Luthier. Ma Instrumenter vu Grond op bauen, dat mécht hien an der Lescht seelen.

Zur Gei gehéiert och de Bou, dee muss vun Zäit zu Zäit nei mat Päerdshoer bespaant ginn. Och dat ass eng Konscht fir sech.
Hautzedaags spillt de Jean-Pierre Reitz net méi regelméisseg Gei. Ma fir seng Aarbecht ze testen, hëlt hien natierlech de Bou an d’Hand.