Déi fréier Jugendherberg zu Buerglënster gëtt moderniséiert, fir eng Dependance vum Centre Socio-Educatif de l'Etat ze ginn.

En Haus, an deem jonk Leit zesumme liewen, e bëssen ewéi an enger WG, ouni dass et awer eng klassesch Wunngemeinschaft ass! Kléngt méi komplizéiert wéi et ass, mee d'Buerglënster Jugendherberg (oder méi richteg: d'Bierger Jugendherberg) gëtt effektiv déi nei Adress vun engem scho laang iwwerfällege Pilotprojet: an zwar geet et drëm, Jugendlechen tëscht 14 an 18 Joer, déi bis elo an engem méi schwierege familiäre Background grouss gi sinn, ze hëllefen, e bessere Start an den Alldag ze fannen...eng Responsabilitéit déi d'Gesellschaft MUSS iwwerhuelen, seet  déi eng Sait -  eng Verantwortung, déi awer vläicht besser op eng alternativ Adress gepasst hätt, fannen déi aner.

AUDIO: Pëtzenhaus kritt nei Locatairen - Reportage Monique Kater

An zu deene gehéiert emol d'Lënster Gemeng. Wuel leit d'Petzenhaus, genannt no der Famill Putz op bierger Territoire, mee Proprietäre vun deem fréieren Härenhaus ass awer de Staat. Deen huet d'Gebai iwwer Sites et Monuments schütze gelooss, hat awer elo keng Loscht méi, sech ëm d'Maueren ze këmmeren! Dortoiren déi dem Standard vun der moderner Lëtzebuerger Jugendherberg net méi gerecht ginn, a virun allem gouf et 3 mol keng Offer un Aktivitéite fir en Rucksak oder Wandertourist.

65 Joer Erfarung a Succès goungen de Mëllerdall-Trail respektiv d'Baach an, Faillite op der ganzer Ligne. Zréck awer bei d'Lënster Gemeng. Am Numm vum Schäfferot bedauert d'Françoise Hetto de Verloscht vun dësem Tourismus Atout, wat awer net giff heeschen, et wier ee géint des speziell Struktur fir Jonker. Et géif een op Jonglënster e "centre de compétences pour le développement socio-émitionnel". Och dat wier Aarbecht mat Jugendlechen. Jonker déi e schwierege Parcours hannert sech hunn, sollen heihinner kommen. D'Françoise Hette plädéiert dofir, dass Jugendlecher déi aus enger Situatioun wéi z.B. Dräibur erauskommen, net nees direkt sollen heem kommen an hire Milieu. Et misst e Suivi gemaach ginn. Et hätt een dat heiten Haus awer och kënnen als Jugendherberg halen, sou d'Françoise Hetto. Et hätt ee kënne zesumme mat der Gemeng a mat de Ministèren en anert Gebai kënne fannen.

Do géing engem jo spontan dem Fonds du Logement säi Schlass vun Eesebur an de Kapp kommen, dat ëmmer nach eidel steet an ëmmer méi verkënnt, mä heirëm geet et elo net. Et geet ëm Kanner, déi a suboptimale Konditioune grouss gi sinn, an als Teenager Hëllef brauchen, beim Start an den Alldag vun engem Erwuessenen. Et wiere weder Krimineller, nach géife se eigentlech op Dräibur gehéieren, erkläert de Manuel Achten, dee sech als 1. Conseiller am Educatiounsministère ëm déi Jonk bekëmmert.

De Pilotprojet géif dra bestoen, dass een e Wunngrupp fir jonk Leit wéilt opmaachen. Och jonk Leit aus schwierege Situatioune bréichten hir Plaz.

Héichqualifizéiert Personal géing mat deene maximal 10 Jongen tëscht 14 an 18 Joer schaffen, déi daagsiwwer wéi déi aner och an de Lycée ginn. E Liewensgrupp, nennt een dat. D'Bierger Jugendherberg wier absolut dee richtege Choix, bis September wier se prett, e Neibau géing beim Staat éiweg daueren. Wat dem Tourismusministère keen Euro méi wäert war, ass awer gutt genuch fir d'Educatioun?! E Saz mat Fragezeichen... mä de Message, dass en Haus ënner Denkmalschutz och haut als esou en Objet soll erhalen a genotzt ginn, passt och vill besser bei Bildung an Erzéiung.