Di kleng Kierch vun Randschelt ass als nationaalt Monument agestuuft, ënner anerem well et un hirem Plafong Fresken aus dem 15. Joerhonnert gëtt.

Dës Wandmolereien illustréieren Zeenen aus der Bibel. Eng Mini Kierch mat engem maximalen Effet, grad fir Musek déi ganz intimistesch wierkt. Just 2 Sopranistinnen plus 2 Instrumenter als Begleedung, déi passe grad an de Chouer.

Di Wierker aus der Karwoch, déi vun Ad Libitum virgedroe goufen, sinn den Ausdrock vun der Trauer, déi di gleeweg Chrëschten empfonnt hunn, wa se un d'Leidenszäit vu Jesus Christus geduecht hunn. D’Texter di gesonge ginn stamen dacks aus dem alen Testament a sinn sougenannten Lamentatiounen. Net ëmsoss heeschen se op franséisch: leçons de ténèbres. Si symboliséieren d’Leide vun Jesus, deen vun allen Frënn verlooss gëtt an eleng de Wee op d’Kräiz higeet.