Si konnte sech tëscht 14 verschiddenen Atelieren entscheeden, vum Seeldanz iwwert Fakire bis zum Trapez war alles dobäi.

Ronn 200 Schüler hunn zu Colmar-Bierg eng Woch laang hire Klassesall géint een Zirkuszelt getosch. Si konnte sech tëscht 14 verschiddenen Atelieren entscheeden. Dat Ganzt gouf vun engem däitschen Zirkus geleet. De Projet huet d'Zil, fir den Zesummenhalt ënnert de Schüler an de Schülerinnen ze fërderen.

Jidderee konnt hei matmaachen, vun deene ganz Klénge bis zu deene Groussen. Als Ofschloss vun der Woch gëtt et eng Virstellung fir déi ganz Famill. Do kënnen d'Schüler an d'Schülerinne weisen, wat si alles geléiert hunn.

Mir hunn d'Prouwen am Viraus mat der Kamera begleet.