Och 2019 huet et nees ganz vill Leit aus dem Land an der Groussregioun op Beetebuerg gezunn.

Pantomimen, Akrobaten an eng ganz Rei Museker hunn déi kleng - an och déi grouss Visiteure begeeschtert, iwwerrascht an och zum Staune bruecht.