Konscht fir jiddereen zougänglech maachen, dat ass d'Zil vun der Villa Vauban.

2017 huet dee Stater Musée d'Konzept „un musée pour tous“ lancéiert, dat dëse Summer ënnert dem Titel „Variations“ a seng 3. Ronn gestart ass. Nieft verschiddenen themateschen Ensembelen, erwaart de Public hei och eng ganz Partie speziell Installatiounen.

Ronn 70 Toillen,  Skulpturen, Grafiken an Zeechnungen aus dem 17. bis an d'21. Joerhonnert bidden dem Visiteur an der Villa Vauban d'Méiglechkeet, sech op ënnerschiddlech Aart a Weis a mëttels verschiddenen Theme mat Konscht auserneenzesetzen.

Nieft engem neien Accrochage, kann de Visiteur hei och ganz nei Wierker entdecken, wéi zum Beispill Portraite vum Lëtzebuerger Impressionist Corneille Lentz, dee fir säin intimistesche Stil bekannt ass.

Ob blann oder am Rollstull, ob kleng oder grouss, déi Responsabel vun der Villa Vauban hunn och des Ausstellung sou konzipéiert, dass jiddereen an de Genoss vun de Wierker komme kann. Skulpture fir unzepaken, Taaschtmodeller an eng vereinfacht Sprooch léisen d'Barrièren hei op. Nach bis de 17. Januar 2021 kann ee sech déi ofwiesslungsräich Expo „Variations – un musée pour tous“ an der Villa Vauban ukucken.