An der aktuellster Episod (5.Januar) vun der "Sendung mit der Maus", gouf Lëtzebuergesch geschwat.

Et ass eng vun den, wann net DÉI Kannersendung op der däitscher Tëlee. Haaptelement vun dëser Sendung ass et jo mat Hëllef vun de Lach- und Sachgeschichten Kanner Saachen einfach a verständlech bäizebréngen, e Konzept, dat haut genee sou wéi funktionéiert, wéi viru bal 40 Joer. D'Maus, den Elefant an zënter méi rezent d'Int dierfen hei natierlech net feelen.

En Element, dat och schonn éiweg zu der Episod gehéiert, ass d'Presentatioun vu verschiddene Sproochen. Dacks ass et esou, dass dann d'Intro vun der Sendung mat de Sujeten op enger anerer Sprooch geschwat gëtt.

Déi Kéier war Lëtzebuergesch un der Rei, an et goung ënnert anerem riets vu Nuesschnappecher, also en typescht lëtzebuergescht Wuert. Leider ass et fir d'Ausland den Ament net méiglech, dës Episod am Stream ze kucken, dat well e Geoblocking op dëser Sendung ass.