Nolauschteren, matsangen, matmaachen: Dat ass e Programm vun der Philharmonie fir Kanner vun all Alter.

Nolauschteren, matsangen, matmaachen: Dat ass e Programm vun der Philharmonie fir Kanner vun all Alter. Mir ware fir Iech emol kucken, wéi Kanner vun 2-4 Joer dat mat hiren Elteren erliewen. Eigentlech heescht et Workshop, mä Aarbecht ass et just fir déi Erwuessen, well d’Kanner genéissen. Wann d’Kanner sech wuelfillen, da kënne se sech op eppes aloossen a sech goe loossen. D’Elteren, den Artist an déi pedagogesch Animatrice sinn de Garant fir d’Atmosphär. Herno huet jiddereen dat kritt wat e gebraucht huet.

Wie sech fir d'Kannerprogrammer an der Philharmonie interesséiert, dee muss sech bäimaache fir déi nächst Saison, well d’Plaze si séier gebucht.