Organisateuren hunn d'Konscht mat der Pandemie verbonnen an en Espace geschafen, an deen ee mam Auto dierf erafueren.

Eng Zort Drive-In Ausstellung. Dëst Initiativ ass als Première presentéiert ginn.

Dës Ausstellung iwwert den Universum vum bekannte Moler sollt schonn Ugangs Mee starten, mee wéinst dem Coronavirus huet eng Alternativ misse fonnt ginn.

Dat gouf dann elo mat zwee Säll ëmgesat. Ee fir Persounen, déi sech d'Ausstellung ze Fouss wëllen ukucken, mat Markéierungen um Buedem fir d'Distanz anzehalen. An deen aneren Sall, wou een eben mam Auto erafueren kann.