Nom Erfolleg vum Autokino an de Concerts on Wheels, wëll d'Gemeng Mamer kleng a grouss Zuschauer op hiren TheaterContainer opmierksam maachen.

Dëse wäert iwwert de ganzen August lafen an am Haff vum Jugendhaus sinn.

Hei fannt dir de Communiqué vun der Gemeng Mamer: