"Mateneen", dat ass de Numm vun engem Kultur-Projet, deen Enn 2015 vun der "Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte" lancéiert ginn ass.

De Projet steet am Kontext vun der Migratioun an der aktueller Flüchtlingskris. 3 Fotografen hu sech intensiv mat hire Geschichten ausernee gesat, an dat kann ee sech aktuell am Cercle Cité ukucke goen.

"Mateneen" zesummen eens ginn an zesumme liewen. Eng Grondiddi déi awer weltwäit mat der Flüchtlingskris net méi selbstverständlech erschéngt. De Patrick Galbats, d’Ann Sophie Lindström an de Sébastien Cuvelier hu wärend Méint a Jore Refugiéen hei zu Lëtzebuerg suivéiert an hir Geschichte mat hirem fotografeschen Ae festgehalen. Ma hir Geschichten eleng duerch d’Lëns z'illustréieren, geet hei awer net duer.

Di 3 Fotografen hunn dann och 3 verschidden Approchë fir dëse schwierege Sujet ze traitéieren. Déi Geschichten, déi all eenzelen individuell erlieft huet, hunn si dozou beweegt, hannert d’Fassade ze kucken.

De Patrick Galbats huet awer och d’Raimlechkeete mat a seng Aarbecht fléisse gelooss, fir d’Situatioun vum Waarden duerzestellen. Eng Foto weist e Grupp vu Männer, déi iwwert e Joer an engem Chalet zu Burschent gewunnt hunn.

D’Arabescht vum Ann Sophie Lindström zeechent sech virun allem duerch déi vill Zäit aus, déi si mat de Flüchtlinge verbruecht huet. De Sebastien Cuvelier huet sech op 5 Portraite konzentréiert, déi hir verschidden Originnen a Geschichten erzielen. E Mateneen dat am Gesamtbild vun der Ausstellung visibel gëtt.

Bis de 25. Oktober kann een d’Fotoen an de Cercle Cité kucke goen.