Déi 3. Edition vun der Lëtzebuerger Philosophie-Olympiad (LPO) stoung ganz am Zeeche vun der aktueller Kris.

Engersäits, well Covid-19-bedéngt verschidde Restriktioune gespillt hunn. Sou konnt all Schoul nëmmen een/eng Schüler/in op d'Final schécken. Anerersäits hunn d'Schüler sech philosophesch mam Thema vun der Kris ausernee gesat.
Trotz Quarantän an anere Komplikatioune konnte sech mat der Ënnerstëtzung vum Script a Restopolis 18 jonk Mënschen och dëst Joer um Site edupôle zu Walfer am Denke moossen.

Méi "Philosophie in Echtzeit" ass bal net dran. De Cercle de Philosophie hofft nawell, datt d'Kris sech 2022 souwuel als Problem wéi als Sujet sou wäit ofgeschwächt huet, fir den Event op en Neits ënnert normalen Ëmstänn z'organiséieren.

RTL