De Pol Belardi ass e Lëtzebuerger Museker, dee sech vun de Covid-Auszäiten net aschränke léisst.

Ëmmer nees iwwerrascht hei mat neie Projeten. Zwar kënnt hien aus der Jazzzeen, mä säi leschte Projet weist seng Léift fir PopRock. De Régis Thill war zu Diddeleng Opderschmelz, fir sech den Concert FUMAGE unzelauschteren.

De Pol Belardi mam Yuri Rodenborg a mam Angelo Boltini wollte sech mol eppes gënnen a Musek maachen, déi si a hirer Fräizäit mat Passioun lauschteren. Vum Lockdown hu si profitéiert, fir en Retour aux sources ze maachen, an en Hommage un déi Musek an déi Bands, déi se schonn mat 12 Joer gelauschtert hunn

De Pol Belardi ass ënner anerem op der Batterie ze gesinn. Dat ass jo och eppes, wat een net sou gewinnt ass, mä d’Batterie war säin éischten Instrument. An esou kënnt hien zréck bei seng éischt Léift. Et gëtt méi intensiv Momenter am Concert, wou et richteg rockeg hiergeet, awer och en Afléissen an Dramwelten.