Bei Musek- an Danzoptrëtter wéi och bei enger Table ronde gëtt d'Problematik ëm d'Ënnerscheeder bei Mann a Fra, wéi z.B. bei de Paien, behandelt.

Dëse Festival soll d'Leit sensibiliséieren, well mer Feststellen, datt mer als Gesellschaft nach ëmmer net do sinn, wou mer sollte sinn, seet den Organisateur vum Festival Pascal Useldinger. Et ass en aktuellt Thema, wat dann och hautdesdaags nach soll behandelt ginn. Hei am Land ass et Statistik, déi eis erzielt, datt mer op engem gudde Wee sinn. Natierlech esoubal mer de gemengen a staatleche Secteur verloossen, an an d'Industrie oder de Privé kucke ginn, schwätzen Zuelen natierlech nees eng ganz aner Sprooch.