Joerzéngtelaang war d'Lokomotiv "ADU Nr. 6" fir d'Arbed zu Diddeleng am Asaz. Elo kritt se hir wuelverdéngte Restauratioun.

D'Jore sinn net spuerlos un der Lokomotiv "ADU Nr. 6" laanscht gaangen. Si war Joerzéngtelaang um Site vun der Arbed zu Diddeleng am Asaz, ier si an d'Pensioun gaangen ass. Elo ass si nees zeréck an hirem fréieren Asazgebitt. Si soll der Posteritéit erhale bleiwen a gëtt dofir restauréiert a méi spéit och ausgestallt. De Projet ronderëm déi al Lokomotiv ass Deel vum Kulturjoer Esch 2022.

Fir de Restauratiounsprojet sicht d'Stad Diddeleng elo no alen Dokumenter, déi d'Geschicht vun der Lokomotiv erzielen. Egal ob al Fotoen oder Anekdote vun Zäitzeien, all Material ass wëllkomm a kann un de Service de l’Architecture et des Domaines (ivica.repusic@dudelange.lu) weidergeleet ginn. Och eventuell Baupläng vun der Lokomotiv oder aner Dokumenter iwwert hir eenzel Baudeeler si gäre gesinn.

D'Lokomotiv am Journal vum 06.09.2021: