Et si keng einfach Zäite fir d’Kinoe weltwäit. Duerch d’Pandemie hunn dës Etablissementer, wéi vill anerer och, laang missen zoumaachen.

An och elo, wou d’Kinoen erëm op sinn, ass den Undrang dacks nëmme mëttelméisseg. Schold heirunner sinn engersäits déi streng Mesuren, déi hu missen agefouert ginn, deelweis d’Astelle vum Verkaf vu Snacks a Gedrénks a virun allem awer och de Manktem u Blockbuster, déi vill Leit uschwätzen.

Dofir gëtt elo vill Hoffnung an den James-Bond-Film gesat, deen d’nächst Woch och hei zu Lëtzebuerg uleeft. Mir hunn zu Dikrech am Kino nogefrot, wéi een hei mat der Situatioun ëmgeet.