"Todfeind", "E Maufel Lëtzebuerg", "De Schudder-Schusch" an "Die Luxemburger Ardennen rundum Wiltz" sinn Nummer 1.

D'Bestsellerlëschte sinn a 4 Kategorien ënnerdeelt: Fiction, Non-Fiction, Kanner- a Jugendbuch a Beau-livre. Berücksichtegt gi just lëtzebuergesch Bicher ("ne prend en compte que les titres publiés par une maison d'édition ou un éditeur luxembourgeois").

An deene 4 neie Kategorien - et sinn iwwregens déi nämmlecht wéi beim Lëtzebuerger Buchpräis, dee jo all Joer am November am Virfeld vun de Walfer Bicherdeeg vergi gëtt - sinn iwwerall déi 5 meeschtverkaafte Bicher opgefouert.

Hei d'Ventë vum Mount Mäerz, wéi d'"Lëtzebuerger Bicherediteuren" se a Kollaboratioun mat der "Fédération luxembourgeoise des Libraires" matgedeelt hunn.

F I C T I O N

1. Marco Schank: Todfeind 
Op der Lay

2. Henri Losch: D’Rennscheier – E Guide erzielt
Editions Guy Binsfeld

3. Christiane Ehlinger: ‘t ass d’Liewen
Kremart Edition

4. Isabel Spigarelli: Nichts zu danken
Editions Saint-Paul

5. Jemp Schuster: 13, Waassergaass
Kremart Edition

N O N - F I C T I O N

1. Maischi Tibesart: E Maufel Lëtzebuerg - Mit Maischi unterwegs in der Luxemburger Küche
Editions Binsfeld

2. Patrick Lorgé / Ed. Melchior: Die Vögel Luxemburgs
LNVL

3. Thomas Kolnberger: August Kohl - Ein Luxemburger Söldner im Indonesien des 19. Jahrhunderts
Centre National de Littérature

4. Henri Wehenkel: Emil Marx, Buchhändler, Journalist, Schriftsteller
Editions Le Phare

5. Collectif: Gestapo-Terror in Luxemburg - Verwaltung, Überwachung, Unterdrückung
Op der Lay

K A N N E R - A  J U G E N D B U C H

1. Sabine Büchner/ Charlotte Habersack: De Schudder-Schusch
Kremart Edition

2. Vanessa Staudt: Oh la la, Giraffala!
Atelier Kannerbuch

3. David McKee: Den Elmar an dee grousse Vugel
Kremart Edition

4. Erwuessebildung: Vu Klacken, Klibberen a Kleeschen
Editions Saint-Paul

5. Julia Donaldson / Axel Scheffler: De Grüffelo
Editions Guy Binsfeld

B E A U - L I V R E

1. Claude Windeshausen: Die Luxemburger Ardennen rundum Wiltz
Editions Saint-Paul

2. Christof Weber / Tom Wagner / Rob Kieffer: Luxembourg
Editions Guy Binsfeld

3. Jérôme Konen: Bergwerke - Luxemburgs vergangene Industrie unter Tage
Jérôme Konen

4. Marc Schoentgen / Pierre Even: Die Dynastie Luxemburg-Nassau 1890-2015
Editions Saint-Paul

5. Jérome Konen: Kasematten - Auf Spurensuche in der Festungsstadt Luxemburg
Jérôme Konen