Gléck am Ongléck hat ee Vull an Däitschland, dee vun engem Auto ugestouss gouf an ouni Blessuren dovu komm ass.

Am Bezierk Oberpfalz krut en Auto e Kréchel ze paken. Fir d'Déier goung den Accident glécklecherweis gutt aus. Wärend der Kollisioun ass d'Déier hannert de Küler-Grill gerutscht an huet den Accident ouni Blessuren iwwerlieft. D'Police huet net schlecht gestaunt, wéi si de Vull do entdeckt haten.

Doropshin hu Mataarbechter vun engem Garage de Küler-Grill ofmontéiert an de jonke Kréchel befreit. An enger Opfangstatioun gëtt elo intensiv nom Déier gekuckt. "Vum Kapp hier ass en nach net ganz do, well en nach kee Fluchtverhale weist a mat de Fligele schléit", erkläert de Ferdinand Baer vum Landesbund für Vogelschutz. Déi gutt Noriicht ass awer, dass e scho Fudder zou sech geholl huet. An e puer Deeg kéint hien nees fräi gelooss ginn.