Dobäi hat den 21 Joer jonken Inder ënnert anerem Afen, Pythonen an e Fennek a senge Wallissen. D'Déiere goufen op der Plaz vun de Beamte confisquéiert.

Thailand ass dofir bekannt, fir en Dréi- an Aangelpunkt vum illegalen Déieren-Handel ze sinn. Dowéinst goufen an deene leschte Joren d'Kontrolle verstäerkt. An enge vun dëse Kontrollen ass en 21 Joer alen Inder opgefall, deen a senge Wallissen 21 Déieren transportéiert huet, déi um illegale Marché ganzer 2.700 US-Dollar abrénge géifen. De Mann gouf direkt vun den thailännesche Beamte festgeholl. Hie wäert sech an deenen nächste Méint wéinst versichtem illegalen Déieren-Handel viru Geriicht veräntwere mussen.

Schonn am Juni gouf e Mann op engem thailännesche Flughafe festgeholl, dee probéiert hat, eng 100 Déieren an Indien ze schmuggelen. Dësen hat ënner anerem 35 Deckelsmouken a 50 Chameleonen a senge Wallissen dobäi.