De Statec huet ausgerechent, dass enger Koppel ouni Kanner 2.707 Euro duerginn an enger Mamm eleng mat hirem Kand 2.724 Euro.

Et geet hei ëm e "Revenu minimum",  fir net an d'Aarmut ze rutschen, fir d'Basis-Besoinen z'erfëllen an aktiv un der Gesellschaft deel ze huelen. Dem Statec no sinn dat fir e Mann, deen eleng lieft, 2004 Euro de Mount, fir eng Fra 1988 Euro.

AUDIO: Statec: Budget de Référence / Rep. Danielle Goergen

Bei deene Montanten ass de Loyer matagerechent, awer net an der Haaptstad, e mécht 38%. D'Leit fuere gréisstendeels mam ëffentlechen Transport. Et gëtt och e Budget fir Frënn heem z'invitéieren a 6 Mol am Joer als Famill an de Restaurant ze goen.

D'Famill huet zum Beispill 922 Euro de Mount zur Verfügung fir Iessen an Drénken.

Déi staatlech Hëllefen ginn net ëmmer duer fir éierbar ze liewen, hält nach de Statec fest. De Seuil de risque de pauvreté wär och hei am Land ze niddreg ugesat, 60% vum Revenu médian sinn dat, besser wiere 70%. Enger eenzeler Persoun géifen 306 Euro de Mount feelen, enger Koppel mat Kanner 529 Euro.