Och zu Lëtzebuerg ginn et vill Kanner, déi sech net alles leeschte kënnen. Dogéint wëll den Olivier Ferber a seng Associatioun "Man to Human" virgoen.

Et ginn der och zu Lëtzebuerg ëmmer méi. Mënschen, Kanner déi sech net alles leeschte kënnen. An dat si ganz dacks och ganz banal Saachen, Sportskleeder zum Beispill. Den Olivier Ferber vun der asbl "Man to Human" huet an der Vergaangenheet Sportskleeder u Kanner an de Slums verdeelt. Am Dezember war hien hei am Land ënnerwee an huet ville Kanner eng grouss Freed gemaach.

Zil vun der ASBL ass et, fir et all Kand z'erméiglechen, fir kënne Sport ze maachen. Fir déi komplett Sport-Outfits zesummen ze kréien, an dësem Fall eng Football-Combinaison, schafft d'ASBL mat verschiddene Sportsgeschäfter zesummen, déi d'Outfits och stellen.

RTL