De Samschdeg huet de Service Jeunesse vun der Bauerenzentral säi 40. Gebuertsdag am Centre Turelbach zu Mäerzeg gefeiert.

Tëscht dem kalen, waarmen an dem Dessertsbuffet hunn de Käpt'n Ändä, de Matrous K1000, d'Lisa an d'Hüette Sharon fir déi passend gutt Stëmmung gesuergt.