Ob Kino, Concerte, Sport oder eng Expo... De JF an de Loïc lancéieren hir App, iwwer déi Leit sech fannen fir zesummen eng Aktivitéit ze ënnerhuelen.