No Verhandlunge mat der europäescher Kommissioun ass Airbnb bereet, fir ënnert anerem d'Präisser vu Locatioune méi kloer op hirem Site ze presentéieren.

D'Internet-Plattform, déi Locatioune vun Zëmmeren a Wunnengen ubitt, ännert hir Geschäftsbedingungen, fir konform mam europäesche Konsumenterecht ze sinn. Dat op eng Demande vum europäesche Konsumenteschutz vun 2018.

Verbesserunge ginn et, wat de Site ugeet:

  • D'Leit gesinn an Zukunft de volle Präis, mat alle Käschten, wéi zum Beispill lokal Taxen an aner Zousazfraisen. Deemno ginn et keng verstoppte Käschte méi.
  • Airbnb weist kloer, ob d'Logement vun enger Privatpersoun oder vun engem Professionellen ugebuede gëtt.
  • Airbnb stellt de Clienten de Lien fir bei d'Plattform fir Konsumenterecht vun der europäescher Kommissioun zur Verfügung.

Donieft ginn nach verschidde Geschäftsbedingunge geännert:

  • De Konsument kann d'Firma a sengem Land viru Geriicht huelen.
  • D'Plattform respektéiert d'Rechter vun de Clienten, andeems déi elo de Locataire fir Schied verkloe kënnen.
  • Airbnb ännert an Zukunft keng Konidtiounen, ouni d'Konsumenten dorop opmierksam ze maachen. D'Cliente kréien an deem Fall och d'Méiglechkeet, hire Kontrakt z'annuléieren.