Am Ufank war et just eng verréckten Iddi vun engem Grapp voll Hobbygäertner. Haut gëtt et der a ville Groussstied op der ganzer Welt: Gäert um Daach.

Urban Farming nennt sech dat a bedeit, dass ee seng Blummen, Muerten a Friichten net an engem Feld um Buedem uplanzt, mä op engem Dag matten an der Stad. Dann ass déi Plaz net verluer.

Eng Firma vu Beetebuerg huet an deem Kontext och e Konzept ausgeschafft, mat deem eist d'Geméis soll méi regional ginn. An enger Rediffusioun vum 27. Juni 2018 weise mir Iech nach eemol d'Konzept vum "Urban Farming".

© Mandy Hase Ditsch-Collet