En net alldeeglechen Asaz hat d'Police vun Hannover e Mëttwoch de Moien.

Wéi d'Cowboyen hu si an der niedersächsescher Stad ronn 40 Päerd nees agedriwwen, déi vun hirer Weed fortgelaf waren. Dofir hu si hire Policeween benotzt an Ofspärband, sou dass d'Déieren net nees konnte fortlafen.

Eng Foussgängerin hat d'Päerd gesinn an d'Police geruff. E puer vun hinne waren op Tëppel- a Vëlosweeër ënnerwee. 23 Päerd goufe wéi gesot zesummegedriwwen an op engem Terrain mam Policeband agespaart, déi aner goufe mat de Policeween nees op hir Weed gedriwwen. Kengem Päerd ass eppes geschitt.