Zanter Wochen ginn an de Wéngerten d'Drauwe gelies an all Joer kommen och auslänneschen Hëllefskräft op Lëtzebuerg, fir de Wënzer beim Plécken ze hëllefen.

Wie sinn déi Leit? Vu wou komme se a wéi gesäit hiert Liewen an deenen 4 Wochen hei am Land aus?

Zanter enger Woch gëtt hei fläisseg geschafft. Drauwe plécken, steet fir déi 10-käppeg Ekipp um Ordre du Jour.

De Marius Keller aus Polen schafft schonn zanter 24 Joer hei zu Lëtzebuerg fir deen nämmlechte Betrib. Am Laf vun de Joren huet hie souzesoe seng ganz Famill mat an d'Aarbecht an de Wéngerten integréiert.

Wärenddeem fläisseg gepléckt gëtt, gëtt an der Kellerei selwer scho mat deenen Drauwe geschafft, déi den Dag virdru gepléckt goufen. Fir den Tom Schumacher a säi Papp klappt dës Zesummenaarbecht tëscht him an de Polen genee sou wéi se soll.

Si hu keng Verflichtungen a keen Ënnerhalt ze bezuelen, deen ass vun der Kellerei gesponsert. Si hale sech an enger riseger WG op, wou et un näischt feelt.

Fir de Marius a seng Famill ass et en Täschegeld, wat se sech hei zu Lëtzebuerg a 4 Wochen verdéngen. Drop ugewise si se net an awer verbessert et hir Liewensqualitéit a Polen.

Dem President vun de Privatwënzer ass et wuel bewosst, dass ee sech op déi auslännesch Hëllefskraaft verloosse kann. A ville Betriber schaffen all Joer déi nämmlecht a si kommen ëmmer nees zréck.

Wann dem Marius seng Famill net zu Lëtzebuerg ass, well keng Lies ass, probéiert hie se awer 3 Mol am Joer a Polen ze besichen, fir de Rescht entsprécht alles esou, wéi hie sech dat virstellt a wéi hien et gewinnt ass zanter 24 Joer.