Et ginn esou vill verschidden Deeg. Nationaler, Regionaler, Internationaler oder esouguer Weltdeeg. Ma wéi een Dag wënscht Dir Iech am Kalenner?

Et gi där Weltdeeg, déi wierklech Sënn erginn. Esou ass zum Beispill de 27. Januar den Internationalen Dag, wou den Affer vum Holocaust geduecht soll ginn oder de 5. Juni ass den UN-Welt-Ëmweltdag.

Ma et ginn awer och verschidden Deeg, wou ee sech Froe stellt, wisou et deen Dag iwwerhaapt gëtt. E Beispill? Ma den 21. Januar ass den Dag vun der Joggingsbox, den 23. Februar dee vum déifgekillten Iessen a wann dat net duergeet, ass 5 Deeg dono den Dag vun der Krockett. An dann natierlech ass de 25. Oktober de Welt-Nuddel-Dag.

Dir gesitt, et ginn där Deeg der vill, déi eng erginn Sënn a sti souguer fir eppes Guddes, ruffen d'Leit da vläicht op, fir och eppes Guddes ze maachen. Dann anerer sinn dann einfach do, fir do ze sinn...

Mir haten Iech no äre Weltdeeg gefrot an do sinn e puer flott Äntwerten erakomm. Verschiddener hate mat den Déieren ze dinn, resketiv den eegenen Hausdéieren, der Staddauf oder och dem Otzelot. Anerer hätte gären en Dag fir d'Näischt-Maachen oder och vum doheem bleiwen. Manéiere sollen um "Moie-Soen-Dag" méi zur Geltung kommen. Och Mobbingaffer, d'Kanneraarbecht an allengerzéiend Eltere sollen en eegenen Dag kréien.

Dann eng präzis Propos ass de 4. Mee, wou offiziell Star-Wars soll gefeiert ginn. Méi witzeg dann och fir d'Leit, déi gäre Fitness maachen, de Welt-Bizeps-Dag. Oder en Dag fir Wäschfraen, wou vill verzielt dierf ginn. Méi gesond dogéint kéint de Welt-Téi-Dag sinn.

AUDIO: Weltdeeg, déi d'Welt net brauch