Elo gläich geet et fir déi Meescht nees an de Wantersport. Eng flott Zäit, dat awer nëmmen, wann ee gutt ekipéiert ass.

Wie keng eege Schi oder een eegene Snowboard huet, léint sech Material, entweder hei zu Lëtzebuerg oder direkt dohannen am Schi-Gebitt. Mä wéi gesäit et iwwerhaapt hei zu Lëtzebuerg aus mat der Locatioun, gëtt et dat iwwerhaapt nach oder wéi maachen déi meescht Leit et? D’Schi-Locatioun zu Lëtzebuerg ass souzesoen am Laf vun de Joren ausgestuerwen. Ëmmer méi Leit gräifen op aner Méiglechkeeten zréck, wa se keen eegent Ekipement hunn.

D'Propos d'Schier respektiv de Snowboard op der Plaz ze léinen, gëtt och ëmmer méi ëmständlech fir de Lëtzebuerger, eleng wat den Zäitopwand ugeet.

Et heescht, finanziell gesinn, géif et sech net méi rentéieren, eleng eng Woch Locatioun kascht am Duerchschnëtt ëm déi 150 Euro, en eegent Ekipement ass do méi rentabel.

Am Endeffekt hätt een deemno besser an dat eegent Ekipement ze investéieren, éischtens gëtt et méi bëlleg an zweetens ass een, an dat dréit zur Sécherheet bäi, iwwert den Zoustand vu sengem Material zu 100 % informéiert.