Schuedstoffer a Chemikalien dogéint fanne bei dëser Mini-Entreprise de Wee net an d'Produktioun.

Kucke mer zréck op eis Schoulzäit. Da wäerte vill vun eis sech drun erënneren, wéi mir déi meeschten Zäit hannert eise Bänke souzen, fir dem Proff nozelauschteren.

De Projet „Mini-Entreprise“ vun der ASBL „Jonk Entrepreneuren“ wëll dat ebe grad net. D'Schüler tëschent 15 an 19 Joer sollen hir eege Responsabilitéit iwwerhuelen, hir Iddien ëmsetzen an domadder éischt Erfarunge sammelen, fir hiert spéidert Beruffsliewen.

Sou och 4 Schülerinnen aus dem Stater Jongelycée, déi mat hirer Entreprise Bodybar souguer e Präis fir de „Beschte Businessplang vun enger Mini-Entreprise“ vun der „Chambre de Commerce“ gewonnen hunn. Si produzéieren am Chemiessall vun hirem Lycée fest Shampoingen an Deoen op Basis vu Kakao-, Kokosnossbotter oder Beiewuess. Dobäi ass hinnen den Aspekt vun der Nohaltegkeet an der ëmweltfrëndlecher Produktioun immens wichteg. Si verschaffe weder Schuedstoffer nach Chemikalie fir hir Produiten.

Eigentlech haten déi jonk Meedercher geplangt, fir op Stänn hir Produiten ze verkafen. Duerch d’Corona-Kris hunn och si misse kreativ ginn an hu kuerzerhand en Online-Shop op d’Bee gestallt. Bis elo si 70 Commanden erakomm a si hunn domadder 200 Produite konnte verkafen. An och wann d’Schouljoer lo gläich op en Enn geet, sou ass d’Geschicht vun hirer Mini-Entreprise et awer nach laang net.