Mir hunn eng Suite vu Quizze mat Haaptstied uechtert d'Welt gemaach, kennt Dir se all?