Am Oktober ass erëm déi éischt Foire an der Luxexpo zanter dem Confinement.

D'Home Expo, dat heescht déi fréier Hieschtfoire, zesumme mat der Woch vum Logement, markéieren den Optakt vun enger neier Normalitéit, wéi déi Responsabel vun der Luxexpo e Mëttwoch matdeelen. Dozou géifen eng Rei Mesurë gehéieren, wéi méi breet Ofstänn, Kontrolle wéi vill Leit eragelooss ginn, gereegelt Visiteursfluxen, genee wéi e breet ugeluechten Hygiènes- a Sécherheetskonzept. D'Home Expo ass vum 10. bis den 18. Oktober.

Hei fannt Dir de Communiqué: