Et ass schonn déi zweete Kéier, datt d'Koppel Sphen a Magic en Een ausgebréit hunn.

Ganz onbekannt sinn déi zwee Ieselspinguinnen net. De Sphen an de Magic waren am Fokus vun der Netflix-Serie "Atypical", nodeem si schonn 2019 et weltwäit an d'Medie gepackt haten, well déi schwul Koppel, déi am "Sea-Life"-Aquarium zu Sidney lieft, e klenge Pinguin adoptéiert haten. Och dëst d'Kéier krute si d'Ee vun enger heterosexueller Koppel aus dem Aquarium.

An der Netflix-Serie stoungen d'Pinguinen am Fokus, fir hei ze weisen, datt Homosexualitéit net just bei Mënschen, mä och bei Déieren eppes Normales ass. Grad bei Ieselpinguine ginn et vill homosexuell Koppelen. Zanter 2018 sinn déi zwee eng Koppel. Alles hat domadder ugefaangen, datt si Steng fir hiert gemeinsaamt Nascht gesammelt haten. Deemools schonn haten d'Fleeger aus dem Zoo hinnen e "Fake-Ee" an d'Nascht geluecht, fir dat si sech an der Brutsaison net ausgeschloss villen an übe konnten. D'Joer dono krute si dunn e richteg Ee, wat si mat Erfolleg ausgebréit hunn. Och dës Saison konnte si den Erfolleg widderhuelen.