Am Kader vun eiser Serie, wat een an der Fuesvakanz alles doheem ka maachen, geet et dës Kéier op d'Äis.

Eng Aktivitéit, déi een eleng oder mat der Famill kann ënnerhuelen, ass Schlittschongfueren. Op der Kockelscheier goufen d'Äispisten nämlech de Corona-Mesuren no ugepasst a sinn nees op fir de Public.

Mir waren op d'Plaz kucken, wéi dëst organiséiert gëtt.