Vill Leit am Éislek wäerte sech freeën. Am Pommerlach entsteet den Ament nämlech eng McDonald's-Filial.

Bis ewell hunn déi Éisleker musse bis op Angelduerf fueren, wa se Loscht op Fritten a Burger vun der Fastfood-Chaîne mat deem grousse gielen M haten. Op 10 Plazen am Land ginn et där Restauranten antëscht, den Norden hat bis ewell nach gefeelt.

Enn Juli wäert de McDonald's am Pommerlach seng Dieren opmaachen.

RTL

© Domingos Oliveira / RTL