De Petitionnaire Christian Kies ass der Meenung, datt Lëtzebuerg eng eegen "Base spatiale" brauch.

Inspiréiert huet sech de Petitionnaire dobäi bei Star Wars, wou dat grousst a béist Imperium en eegenen Doudes-Stär huet an domat déi ganz Galaxie menacéiert.

RTL

Ob en domat duerchkënnt ass eng Saach fir sech. Mir sinn awer net der Meenung, datt dëst Thema jeemools wäert an der Chamber diskutéiert ginn.

May the force ... oder an dësem Fall: the farce be with you :)