Vu dass Lëtzebuerg jo och elo en Tram huet, wier esou eng EM eventuell eng Méiglechkeet, säi Kënnen ënner Beweis ze stellen.

D'Championen am Tramfuere kommen 2018 aus Schweden. Dat gouf Ufank Mee, op der Tram EM zu Stuttgart decidéiert.

An enger Partie Competitioune muss all Land beweisen, wéi präzis a gekonnt d'Chauffeuren hirt Gefier manövréiere kann.

2019 ass d'EM iwwregens zu Bréissel. Vu dass de Grand-Duché jo och elo en Tram besëtzt, wir et op alle Fall emol denkbar, dass och déi Lëtzebuerger Chauffeuren d'Land hei kéinte representéieren.

Eng kleng Zesummefaassung vun der EM 2018 gëtt et hei: