Och déi drëtt Editioun vun „Klapp den Engel“ huet de Georges Engel fir sech entscheet.

6000.-Euro ware fir dee Kandidat ze gewannen, deen et fäerdeg bréngt, fir den Georges Engel ze klappen. Dëst Joer war et de Yannick Lieners, dee géint den sympatheschen Député-Maire ugetrueden ass.

RTL

Ma et sollt net fir hie sinn, well och déi drëtt Editioun vun „Klapp den Engel“ huet de Georges Engel fir sech entscheet.

RTL

A verschidde Spiller hunn déi zwee Kontrahenten hir sportlech Ausdauer, hir Geschécklechkeet souwéi och hir gro Zellen ënner Beweis gestallt an um Enn hat de Georges Engel d’Nues nees vir.

De Georges Engel konnt deemno och déi drëtt Editioun fir sech entscheeden, sou dass den Asaz vu 6000€ net konnt ausbezuelt ginn. Fir eng nächsten Editioun waarden dann elo 8000€ op deen, deen et fäerdeg bréngt, géint de Buergermeeschter ze gewannen.