E Lëtzebuerger huet rezent e Gesellschaftsspill erfonnt fir mat der ganzer Famill ze spillen. "Wou läit Piisseng?" huet méi Succès wéi Uganks gerechent.

D'Spillreegele si séier erkläert: Et kritt een eng Kaart mat engem Duerf drop, fir d'éischt muss een d’Gemeng soen, duerno muss een op enger Kaart, wou d'Kantonen dropstinn, dëst Duerf zeréckfannen an et da lokaliséieren. Wat ee besser a méi genee réit, wat ee méi Punkte kritt, fir da mam Däppchen weider ze goen. Donieft ginn et awer och nach Felder, déi engem Gléck oder Ongléck brénge kënnen. Wien als éischt am Zil ass, huet gewonnen.

E Spill, an deem et haaptsächlech iwwert d'Lëtzebuerger Kenntnisser geet a wat nach ëmmer vergraff ass. Mä net traureg sinn, et soll eng 2. Versioun ënnerwee sinn.