Schonn als klengt Kand freet ee sech drop, wann Chrëschtkëndchen kënnt.

Dann ass d'ganz Famill zesummen, et gëtt gutt giess, vill gelaacht AN et kritt ee schéi Kaddoen! Mee net jiddereen huet d'Moyene sech och nëmmen dat néidegst ze leeschten. De jonke Lëtzebuerger Pit Maas wollt hëllefen an hat d'lescht Joer eng Iddi, déi bei ville Leit gutt ukomm ass, den "ëmgedréinten Adventskalenner".

Ëm déi 3.000 Këschte sinn 2017 zesummekomm an dat huet de Pit Maas logistesch virun eng grouss Erausfuerderung gestallt.