Leit mat Sue kënne sech praktesch alles leeschten. Virun allem Personal, déi hinnen den Alldag erliichtere sollen.

Zu deene gehéiert och den Tom Meyer. Nee, net zu deenen Räichen ... Den Tom ass Concierge an zu sengen Aufgabe gehéiert ënnert anerem Privat- a Geschäftsreesen ze organiséieren. An dat bis an dee klengsten Detail. Dat bréngt mat sech, dat hie vill ënnerwee ass. A fir een Dag hu mir dierfe mat.